LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

DP Klebemiddel

Den naturlige og nødvendige blandingspartneren til lavdosemidler

DP-Klebemiddel kan brukes sammen med visse ugras- og vekstregulerende preparater i jord- og hagebruksvekster der dette er angitt på etiketten.

 
 

pdf Label (139.6 KB)


 Safety Data Sheet


DP-Klebemiddel nedsetter overflatespenningen og forsterker festeevnen slik at plantevernmiddelet virker mer effektivt.

DP-klebemiddel minsker overflatespenningen i sprøytevæsken. Dermed minsker dråpestørrelsen og sprøytevæskens dekning og evnen til å feste seg på bladene øker. Alt dette medfører at plantevernmiddelet virker mer effektivt. Spesielt merkes dette under tørre forhold ved ugrassprøyting, da ugraset utvikler tykt vokssjikt.

DP-Klebemiddel selges i 1 liter plastkanner.

  

PRODUKTFAKTA  
Midlets bruk Klebemiddel
Registreringsnummer 2014.7.18
Analyse

Alkohol-etoksylat: 88 vektprosent

Tilsettingsstoffer: 12 vektprosent

Formulering  
Virkemåtegruppe  

 

 

This Website uses first and third party cookies to better understand your preferences, to offer you an optimal user experience, to keep track of statistics and to be able to collect your feedback. By clicking "Accept" or clicking on a link on this Website, you consent to the use of cookies. Read more about these cookies.

Bruk plantevernmidler sikkert. Les alltid etiketten før bruk!

FMC Privacy-Statement 

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.