LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

DP Klebemiddel

Den naturlige og nødvendige blandingspartneren til lavdosemidler

DP-Klebemiddel kan brukes sammen med visse ugras- og vekstregulerende preparater i jord- og hagebruksvekster der dette er angitt på etiketten.

 
 

pdf Label (139.6 KB)


 Safety Data Sheet


DP-Klebemiddel nedsetter overflatespenningen og forsterker festeevnen slik at plantevernmiddelet virker mer effektivt.

DP-klebemiddel minsker overflatespenningen i sprøytevæsken. Dermed minsker dråpestørrelsen og sprøytevæskens dekning og evnen til å feste seg på bladene øker. Alt dette medfører at plantevernmiddelet virker mer effektivt. Spesielt merkes dette under tørre forhold ved ugrassprøyting, da ugraset utvikler tykt vokssjikt.

DP-Klebemiddel selges i 1 liter plastkanner.

  

PRODUKTFAKTA  
Midlets bruk Klebemiddel
Registreringsnummer 2014.7.18
Analyse

Alkohol-etoksylat: 88 vektprosent

Tilsettingsstoffer: 12 vektprosent

Formulering  
Virkemåtegruppe  

 

 

Bruk plantevernmidler sikkert. Les alltid etiketten før bruk!

FMC Privacy-Statement

How fmcagro.no uses cookies

FMC make use of photos, graphic design and illustrations according to copyright law of the EU.
Photo sources: FMC private photos, Agrofoto.dk, Plantevaernonline.dlbr.dk and Shutterstock.com

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.