LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Coragen® 20 SC

Mot rognebærmøll i eple og pære

Dispensasjonsetikett.

Tillatt brukt og lagret i perioden 31.05.2022 til 28.09.2022.

I medhold av § 29 i forskrift av 6. mai 2015 nr 455 om plantevernmidler og artikkel 53 i vedlegg til samme forskrift, Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009, innvilger Mattilsynet, Region Stor-Oslo søknad om bruk av Coragen® 20 SC mot rognebærmøll i eple og pære.

Tillatelsen gjelder bruk i perioden 31.05.2022 til 28.09.2022, samt at det gis tillatelse til å importere Coragen® 20 SC i forkant av denne perioden.

Etter at dispensasjonsperioden er utgått vil det ikke lenger være tillatt å bruke eller oppbevare Coragen® 20 SC.

 


pdf Dispensasjonsetikett Coragen 20 SC

Tillatt brukt og lagret i perioden 31.05.2022 til 28.09.2022.


 Safety Data Sheet


 

PRODUKTFAKTA  
Midlets bruk Insektmiddel
Registreringsnummer  
Analyse

Klorantraniliprol 200 g/l

Formulering Suspensjonskonsentrat
Virkemåtegruppe  

 

 

Bruk plantevernmidler sikkert. Les alltid etiketten før bruk!

FMC Privacy-Statement

How fmcagro.no uses cookies

FMC make use of photos, graphic design and illustrations according to copyright law of the EU.
Photo sources: FMC private photos, Agrofoto.dk, Plantevaernonline.dlbr.dk and Shutterstock.com

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.