LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Steward®

Bekjempelse av sommerfugllarver og rapsglansbiller

Steward® sikrer en målrettet virkning på larver av viklere, møll, målere og dagsommerfugler.

Mot sommerfugllarver i epler og pærer, grønnsaker på friland og tomat i veksthus, og rapsglansbille i høstraps, vårraps og rybs.


pdf Label (387.6 KB)


 Safety Data Sheet


  • Bred kontroll av alle sommerfugllarver uansett størrelse
  • Rask stopp av sommerfugllarvenes gnag på kulturen
  • Bekjemper sommerfugllarvene uansett temperatur
  • Virkning av behandlingen i opp til 14 dager
  • Kort behandlingsfrist - kun 1 dag før høsting i hodekål
  • Aktivt stoff: Indoksakarb, uten kryssresistens til andre insektsmidler
  • Integrert bekjempelse: Velegnet til bruk ved integrert bekjempelse (visse forbehold)

 

 

PRODUKTFAKTA  
Midlets bruk Insektmiddel
Registreringsnummer 2010.7.18
Analyse

Indoksakarb: 300 g/kg

 

Formulering Vanndispergebart granulat
Virkemåtegruppe HRAC 22 A

 

 

This Website uses first and third party cookies to better understand your preferences, to offer you an optimal user experience, to keep track of statistics and to be able to collect your feedback. By clicking "Accept" or clicking on a link on this Website, you consent to the use of cookies. Read more about these cookies.

Bruk plantevernmidler sikkert. Les alltid etiketten før bruk!

FMC Privacy-Statement 

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.