LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Spotlight™ Plus

Et nytt ugrasmiddel og middel til nedsviing av potetris

Mattilsynet har gitt dispensasjon for bruk av Spotlight Plus til nedvisning av ris i tidligpotet etter risknusing også i 2022. Tillatelsen gjelder bruk i perioden 10. juni til 31. august 2022.

Utsprøyting av preparatet skal bare utføres med avdriftsreduserende sprøyteutstyr, f.eks. luftassisterte sprøyter.


pdf Etikett_2020


Safety Data Sheet


pdf Produktark Spotlight Plus 


Produktegenskaper:

  • Meget effektiv til nedsviing av potetstilk

  • Resistensbrytning ved anvendelse som herbicid

  • Tidlig sprøyting på dagen etterfulgt av solskinn forsterker effekten

  • Optimert formulering for bedre opptagelse i stilken.

PRODUKTFAKTA

 
Midlets bruk Ugrasmiddel i potet og middel til nedsviing av potetris
Registreringsnummer 2020.10
Analyse

Karfentrazon-etyl: 60 g/l

Formulering Mikroemulsjon (ME)
Virkemåtegruppe HRAC E

Bruk

Spotlight™ Plus er tillatt brukt mot ugras i potet og til nedsviing av potetris.

Virkemåte

Karfentrazonetyl, det virksomme stoffet i Spotlight™ Plus er et selektivt ikke-systemisk herbicid (kontaktmiddel), som tilhører den kjemiske gruppen triazolinoner (HRAC-klasse E). Etter sprøyting absorberes stoffet raskt av plantene (bladene/riset), og midlet transporteres i meget begrenset grad innen de behandlede plantene. På grunn av den raske nedbrytingen i jord, er det usannsynlig at det virksomme stoffet absorberes av røttene. Karfentrazonetyl virker ved å hemme protoporfyrinogenoxidase (PPO), som er et viktig enzym i klorofyll biosyntesen.

Plantedød oppstår ved at klorofyll-produksjonen avbrytes og toksiske mellomprodukter akkumuleres i cytosolen, spesielt høyreaktive syreradikaler. De første symptomene på behandlede planter kan komme innen noen timer etter sprøyting. Innledningsvis blir vasstrukket bladverk synlig, etterfulgt av brune nekroseflekker som raskt øker i størrelse de følgende dagene.

Til slutt er planten som er behandlet helt nedvisnet. Små ugrasplanter visner ned i løpet av noen få dager. Ved nedsviing av potetstengler vil det ta 2-3 uker før stenglene er helt nedvisnet. Ved sprøyting i sterkt sollys forsterkes til og med effekten. Halveringstiden for karfentrazonetyl i jord er maksimalt én dag, først og fremst på grunn av at det virksomme stoffet raskt hydrolyseres i jord.

Teknologi

Spotlight™ Plus er formulert som en mikro emulsjon. Derved er de enkelte miceller, som inneholder aktivstoffet mindre enn i normale EC-formuleringer. Dette sikrer en bedre vedhefting til bladet, og en bedre transport gjennom kutikula.

Bruk plantevernmidler sikkert. Les alltid etiketten før bruk!

FMC Privacy-Statement

How fmcagro.no uses cookies

FMC make use of photos, graphic design and illustrations according to copyright law of the EU.
Photo sources: FMC private photos, Agrofoto.dk, Plantevaernonline.dlbr.dk and Shutterstock.com

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.