LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Du er her: Hjem / FMC Nyheter / Husk å rengjøre sprøyta – unngå sprøyteskader!

Husk å rengjøre sprøyta – unngå sprøyteskader!

Rengjøring av åkersprøyta er en del av sprøytearbeidet, og meget viktig. God rengjøring av sprøyta er nødvendig før bytting til annen kultur eller andre produkter for å unngå sprøyteskader pga. plantevernmiddelrester. Hvert år forekommer tilfeller av sprøyteskader som følge av for dårlig rengjort sprøyte. Det er også en forutsetning at sprøyta er vel skyllet, før en med god samvittighet kan tømme restskyllevannet på et sikkert sted. 

Skader på kulturvekstene på grunn av dårlig rengjort sprøyteutstyr forekommer dessverre fortsatt litt for ofte. Problemet er først og fremst knyttet til ugrasmidler og til gårder der en dyrker mange ulike kulturer. Økende bruk av tankblandinger av flere preparater og mer bruk av oljebaserte formuleringer/tilsetningsstoffer og WG-formuleringer av lavdosemidler (ikke ekte løsninger), gir mulighet for bunnfellinger og at preparatrester fester seg i sprøyta. Sprøyteutstyret lar seg da vanskelig rengjøre bare med vann. En svært vanlig årsak til sprøyteskade har vært at andre plantevernmidler, bl.a. ved kvekesprøyting i korsblomstrede vekster, virker som «løsningsmiddel» og løser opp gamle preparatrester av f.eks. lavdosemidlene, så melder skadene seg raskt. Det kan også være snakk om andre typer preparater. En har også sett eksempler på dårlig oppspiring av settepoteter etter glyfosat og fenoksyrer, som følge av urent sprøyteutstyr i settepotetåkeren året før.

Rengjøringsrutiner viktig - Sprøyta skal holdes ren ikke gjøres ren

Innvendig rengjøring. Skyll daglig sprøyta med vann etter avsluttet sprøytearbeid. En sprøyte skal ikke parkeres for natten etter avsluttet sprøytearbeid uten rengjøring! Skal en fortsette sprøytingen neste dag i samme kultur er det en fordel å fylle tanken med rent vann. Da unngår man at rester fester seg til tankvegger og innvendig i sprøyteutstyret.Ved preparatbytte og/eller før sprøyting i følsomme kulturer skal sprøyteutstyret rengjøres med et spesielt rengjøringsmiddel. Også før service/testing av sprøyta og før vinteropplagring skal dette foretas.


All Clear™ Extra – Den beste løsningen til rengjøring av åkersprøyta


Utviklingen mot mer aktive og spesifikke midler gjør det naturlig, at man er meget omhyggelig med vasking og rengjøring av åkersprøyta. All Clear™ Extra er et effektivt rensemiddel, som oppfyller dette formål med 3 forskjellige komponenter, monoetanolamin, samt spredemiddel og kompleksbindere.


Slik brukes All Clear™ Extra

(Bruken gjelder for sprøyter med tankskylledyse)
Husk å tømme sprøyten helt mellom hver skylling/vask, aktiver alle kraner/ventiler, hev trykket så meget, at overtrykks-ventilen fra det selvrensende filter utløses.NB! En sprøyte som ikke er rengjort på lenge bør rengjøres i minst 2 påfølgende omganger, da flere lag gamle sprøyterester er tyngre å rengjøre.

  1. Sprøyten skal alltid tømmes helt for sprøytevæske i åkeren. Eventuelle rester i sprøytetanken ved avsluttet sprøyting fortynnes om lag 5 ganger med rent vann og sprøytes ut i henhold til bruksrettledningen.
  2. Straks etter sprøyting skylles sprøyten grundig med rent vann - både innvendig og utvendig. Tøm tanken ved at sprøyte skyllevannet ut gjennom bom/dyser. Skyllevannet kan sprøytes utover den åkeren, som nettopp er behandlet.
  3. Fyll tanken med 10-15% av tankkapasiteten (100 - 150 l /1000 l tank), tilsett 0,5 All Clear™ Extra pr. 100 l vann. Sprøyt litt av vaskevannet ut gjennom bom/dyser, så disse fuktes/bløtes. La omrøringen og tanksskylledyse kjøre i minst 15 minutter, innen innholdet tømmes ut gjennom bom/dyser.
  4. Dyser og siler avmonteres og renses med samme vaskeblanding. OBS! Bruk vernehansker!
    Skyll tanken grundig i 5 min. med rent vann. Skyllevannet sprøytes ut gjennom bommen/dyser.


Ved bruk av tankskylledyse og rentvannstank kan en klare punkt 2. også ute i åkeren. Hvis man har tilstrekkelig rent vann, kan punkt 3) også startes i åkeren og omrøringen fortsættes, mens man kjører hjem.


HUSK at skylling av sprøyteutstyr med vann etter bruk foretas på et sted som ikke gir fare for forurensing av vannforekomster.

 

Ingen tankskylledyse montert. I stedet for å bruke10 - 15% av tankkapasiteten under punkt 3) (vaskingen), skal tanken fylles helt.


Til slutt vil jeg minne om: Husk å følge etikettens veiledning for rengjøring av sprøyta etter bruk av det enkelte preparat. Lykke til med resten av sprøytesesongen !


Husk å rengjøre sprøyteutsyret før vinteropplagring, så er den klar til neste sesong!

Bilde: Sprøyteskade i raps etter dårlig sprøyterengjøring!

 

 

 

 

Bruk plantevernmidler sikkert. Les alltid etiketten før bruk!

FMC Privacy-Statement

How fmcagro.no uses cookies

FMC make use of photos, graphic design and illustrations according to copyright law of the EU.
Photo sources: FMC private photos, Agrofoto.dk, Plantevaernonline.dlbr.dk and Shutterstock.com

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.