LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

All Clear™ Extra

Effektiv og sikker sprøyterengjøring

VIGTIGT! Sprøyten skal holdes ren og ikke gjøres ren.

Produktegenskaper:

  • Sikker og grundig rengjøring av sprøyteutstyr

  • Optimerer pH-verdien i vaskevannet

  • Økt oppløselighet av oljefilm og alle rester av sprøytemidler

  • Innkapsler uønskede partikler og sikrer lett utskylling

  • Minimal skumdannelse

  • Ikke etsende på sprøyteutstyret

  • Vaskevannet med All Clear™ Extra er skånsomt overfor avgrøde som nettopp er behandlet.

Utviklingen mot mer aktive og spesifikke plantevernmidler gjør det naturlig, at det skal foretaes en omhyggelig sprøyterengjøring av det benyttede sprøyteutstyret etter bruk.

All Clear™ Extra er blitt videreutviklet. All Clear™ Extra inneholder nå ikke lenger ammoniakk noe som gjør produktet mer behagelig å arbeide med. Samtidig er det oppnådd enda bedre rengjøringseffekt med monoetanolamin. Spredemiddel (sulfo): Nedsetter overflatespenningen, som derved gjør det mulig for vaskevannet, å trenge inn i de små lommer og sprekker som finnes rundt omkring i sprøyteutstyret. Samtidig “smører” det haner/ventiler og pakninger, så de er lettere å betjene etter en rengjøring.Monoetanolamin: Hever pH i vaskevannet, slik at oppløseligheten av oljefilm og annet belegg med plantevernmidler økes.

Den høyere pH er dessuten viktig for å nedbryte og utvaske sulfonylureaprodukter.

Sequestranter: Innkapsler frigjorte aktive stoffer/partikler, så de ikke setter seg andre steder, men skylles ut av sprøyten.

Tilsammen gir disse tre komponenter en hurtig og sikker sprøyterengjøring av sprøyteutstyret etter bruk av plantevernmidler. Den nye formulering av All Clear™ Extra er ytterligere forbedret idet den nesten ikke skummer, samtidig er de korroderende egenskaper vesentlig nedsatt.

 

PRODUKTFAKTA  
Midlets bruk Rengjøringsmiddel
Registreringsnummer  
Analyse

Non-ionisk sprede-/klebemiddel: 15%

Monoethanolamin: 8%

samt sequestranter.

Formulering  
Virkemåtegruppe  

 

 

Bruk plantevernmidler sikkert. Les alltid etiketten før bruk!

FMC Privacy-Statement

How fmcagro.no uses cookies

FMC make use of photos, graphic design and illustrations according to copyright law of the EU.
Photo sources: FMC private photos, Agrofoto.dk, Plantevaernonline.dlbr.dk and Shutterstock.com

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.