LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

CDQ™ SX®

Basismiddel til vårens ugrasbekjempelse i alt korn 

Mot tofrøbladet ugras i høst- og vårhvete, rug, rughvete, bygg, høstbygg og havre, uten gjenlegg.

Produktegenskaper:

  • Samler fordelene fra tribenuron og metsulfuron i ét produkt

  • Bred virkning på mange dominerende ugrasarter

  • Økonomisk basis middel til optimale tankblandinger

  • Temperatur fleksibel - bare det er vekst

  • SX®-formuleringen oppløses helt i sprøytevæsken

  • Mere sikker rengjøring av sprøyteutstyret

  • Hurtigere opptak i ugraset = hurtigere og mere sikker virkning.

FMC's patenterte formuleringsteknologi SX® innebærer at produktet blandes i sprøyten til en ekte løsning (ikke suspensjon). Dette gir effektivere opptak i ugraset, mindre risiko for rester, samt raskere tilberedning av sprøytevæska.

Når bruksrettledningen følges, har CDQ™ SX® meget god virkning (>85 % effekt) på de fleste ugrasarter i korn - se effekttabel i produktarket

PRODUKTFAKTA  
Midlets bruk Ugrasmiddel
Registreringsnummer 2017.17.18
Analyse

Metsulfuron-metyl: 111 g/kg

Tribenuron-metyl: 222 g/kg

Fyllstoffer: 667 g/ka

Formulering Oppløselig granulat med FMC SX-teknologi
Virkemåtegruppe HRAC B

Bruk

CDQ™ SX® er tillatt brukt i høst- og vårhvete, rug, rughvete, bygg, høstbygg og havre uten gjenlegg.

Virkeområde
CDQ™ SX® er et bredtvirkende herbicid til bekjempelse av de fleste 2-frøblada ugrasarter i vårkorn og høstkorn uten gjenlegg. Når bruksrettledningen følges, har CDQ™ SX® meget god virkning (>85% effekt) på de fleste ugrasarter i korn.

Virkemåte

CDQ™ SX® opptas både gjennom bladene og røttene. Den optimale effekt oppnås på saftspente ugrasplanter med 2-4 varige blad i god vekst. Opptaket gjennom røttene øker, når jorden er fuktig. CDQ™ SX® opptas hurtig og transporteres til plantenes celler. På følsomt ugras stopper dannelsen av livsviktige aminosyrer, så veksten stanser etter få timer, plantene slutter med å oppta vann og næring. Synlige symptomer kommer først senere, etter 1-3 uker. Først ses gulfarging av hjerteskuddet/vekstpunktet, deretter blir ugrasplantene slappe og visner bort. Nedvisningen går raskest under tørre, varme forhold.

CDQ™ SX® har god virkning ved lave temperaturer, hvis ugrasplantene er i aktiv vekst. Enkelte netter med nattefrost eller regn få timer etter sprøytingen påvirker ikke ugrasvirkningen. Unngå alltid vindavdrift til åpent vann, lebelter, naboåkre eller arealer, hvor det skal dyrkes annet en korn.

Bruk plantevernmidler sikkert. Les alltid etiketten før bruk!

FMC Privacy-Statement

How fmcagro.no uses cookies

FMC make use of photos, graphic design and illustrations according to copyright law of the EU.
Photo sources: FMC private photos, Agrofoto.dk, Plantevaernonline.dlbr.dk and Shutterstock.com

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.