LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Express® Gold SX®

Basismiddel til vårens ugrasbekjempelse i alt korn. Formulert med unik SX®-teknologi

Mot tofrøbladet ugras i høst- og vårhvete, rug, rughvete, bygg, høstbygg og havre, uten gjenlegg.

Produktegenskaper:

  • Samler fordelene fra tribenuron og metsulfuron i ét produkt

  • Bred virkning på mange dominerende ugrasarter

  • Økonomisk basis middel til optimale tankblandinger

  • Temperatur fleksibel - bare det er vekst

  • SX®-formuleringen oppløses helt i sprøytevæsken

  • Mere sikker rengjøring av sprøyteutstyret

  • Hurtigere opptagelse i ugraset = hurtigere og mere sikker virkning.

PRODUKTFAKTA  
Midlets bruk Ugrasmiddel
Registreringsnummer 2017.22.18
Analyse

Metsulfuron-metyl: 111 g/kg

Tribenuron-metyl: 222 g/kg

Fyllstoffer: 667 g/ka

Formulering Oppløselig granulat med FMC SX-teknologi
Virkemåtegruppe HRAC B

Bruk

Express® Gold SX® er tillatt brukt i høst- og vårhvete, rug, rughvete, bygg, høstbygg og havre uten gjenlegg.

Virkeområde
Express® Gold SX® er et bredtvirkende herbicid til bekjempelse av de fleste 2-frøblada ugrasarter i vårkorn og høstkorn uten gjenlegg. Når bruksrettledningen følges, har Express® Gold SX® meget god virkning (>85% effekt) på de fleste ugrasarter i korn.

Virkemåte

Express® Gold SX® opptas både gjennom bladene og røttene. Den optimale effekt oppnås på saftspente ugrasplanter med 2-4 varige blad i god vekst. Opptaket gjennom røttene øker, når jorden er fuktig. Express® Gold SX® opptas hurtig og transporteres til plantenes celler. På følsomt ugras stopper dannelsen av livsviktige aminosyrer, så veksten stanser etter få timer, plantene slutter med å oppta vann og næring. Synlige symptomer kommer først senere, etter 1-3 uker. Først ses gulfarging av hjerteskuddet/vekstpunktet, deretter blir ugrasplantene slappe og visner bort. Nedvisningen går raskest under tørre, varme forhold.

Express® Gold SX® har god virkning ved lave temperaturer, hvis ugrasplantene er i aktiv vekst. Enkelte netter med nattefrost eller regn få timer etter sprøytingen påvirker ikke ugrasvirkningen. Unngå alltid vindavdrift til åpent vann, lebelter, naboåkre eller arealer, hvor det skal dyrkes annet en korn.

Bruk plantevernmidler sikkert. Les alltid etiketten før bruk!

FMC Privacy-Statement

How fmcagro.no uses cookies

FMC make use of photos, graphic design and illustrations according to copyright law of the EU.
Photo sources: FMC private photos, Agrofoto.dk, Plantevaernonline.dlbr.dk and Shutterstock.com

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.