LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Express® Gold SX®

Basismiddel til vårens ugrasbekjempelse i alt korn 

Mot tofrøbladet ugras i høst- og vårhvete, rug, rughvete, bygg, høstbygg og havre, uten gjenlegg.


pdf Label (350.7 KB)


 Safety Data Sheet


  • Bredt ugrasspekter
  • Forsterket virkning mot åkerstemorsblom og åkertistel
  • SX® formulering

FMC's patenterte formuleringsteknologi SX® innebærer at produktet blandes i sprøyten til en ekte løsning (ikke suspensjon).
Dette gir effektivere opptak i ugraset, mindre risiko for rester, samt raskere tilberedning av sprøytevæska.

Når bruksrettledningen følges, har Express® Gold SX® meget god virkning (>85 % effekt) på de fleste ugrasarter i korn - link til effekttabell

 

PRODUKTFAKTA  
Midlets bruk Ugrasmiddel
Registreringsnummer 2017.22.18
Analyse

Metsulfuron-metyl: 111 g/kg

Tribenuron-metyl: 222 g/kg

Fyllstoffer: 667 g/ka

Formulering Oppløselig granulat med FMC SX-teknologi
Virkemåtegruppe HRAC B

 

 

This Website uses first and third party cookies to better understand your preferences, to offer you an optimal user experience, to keep track of statistics and to be able to collect your feedback. By clicking "Accept" or clicking on a link on this Website, you consent to the use of cookies. Read more about these cookies.

Bruk plantevernmidler sikkert. Les alltid etiketten før bruk!

FMC Privacy-Statement 

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.