LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Express® SX®

Mer effektive, raskere, tryggere og bedre mot ugras i korn

Mot tofrøbladet ugras i vår- og høsthvete, bygg, havre, rug og rughvete, gjenlegg av gras og rødkløver til fôr og korn med fangvekster av gras. Timotéi-, engkvein- og bladfaksfrøeng samt i varig beite.


pdf Label (389.5 KB)


 Safety Data Sheet


  • Raskere effekt - SX® -produkter gir en raskere penetrering og opptak i ugrasplantene, noe som gir en sikrere effekt.
  • Tryggere behandling - Ved at det ikke finnes faste partikler som kan sette seg i sprøytetanken, i filter eller munnstykker, så minsker risikoen for stopp, og at skadelige rester som har festet seg i tanken skal løses opp senere og skade følsomme kulturer ved senere sprøytinger.
  • Sikrere rengjøring - Mindre risiko for rester i sprøyten innebærer også mindre risiko for punktspill og forurensing.

 

PRODUKTFAKTA  
Midlets bruk Ugrasmiddel
Registreringsnummer 2010.30.18
Analyse

Tribenuron-metyl: 500 g/kg

Fyllstoffer: 500 g/kg

Formulering Oppløselig granulat med FMC SX-teknologi
Virkemåtegruppe HRAC B

 

 

Bruk plantevernmidler sikkert. Les alltid etiketten før bruk!

FMC Privacy-Statement

How fmcagro.no uses cookies

FMC make use of photos, graphic design and illustrations according to copyright law of the EU.
Photo sources: FMC private photos, Agrofoto.dk, Plantevaernonline.dlbr.dk and Shutterstock.com

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.