LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Express® SX®

Mer effektive, raskere, tryggere og bedre mot ugras i korn

Mot tofrøbladet ugras i vår- og høsthvete, bygg, havre, rug og rughvete, gjenlegg av gras og rødkløver til fôr og korn med fangvekster av gras. Timotéi-, engkvein- og bladfaksfrøeng samt i varig beite.


pdf Label (389.5 KB)


 Safety Data Sheet


  • Raskere effekt - SX® -produkter gir en raskere penetrering og opptak i ugrasplantene, noe som gir en sikrere effekt.
  • Tryggere behandling - Ved at det ikke finnes faste partikler som kan sette seg i sprøytetanken, i filter eller munnstykker, så minsker risikoen for stopp, og at skadelige rester som har festet seg i tanken skal løses opp senere og skade følsomme kulturer ved senere sprøytinger.
  • Sikrere rengjøring - Mindre risiko for rester i sprøyten innebærer også mindre risiko for punktspill og forurensing.

 

PRODUKTFAKTA  
Midlets bruk Ugrasmiddel
Registreringsnummer 2010.30.18
Analyse

Tribenuron-metyl: 500 g/kg

Fyllstoffer: 500 g/kg

Formulering Oppløselig granulat med FMC SX-teknologi
Virkemåtegruppe HRAC B

 

 

This Website uses first and third party cookies to better understand your preferences, to offer you an optimal user experience, to keep track of statistics and to be able to collect your feedback. By clicking "Accept" or clicking on a link on this Website, you consent to the use of cookies. Read more about these cookies.

Bruk plantevernmidler sikkert. Les alltid etiketten før bruk!

FMC Privacy-Statement 

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.