LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Express® 50 SX®

Mer effektive, raskere, tryggere og bedre mot ugras i korn

Mot tofrøbladet ugras i vår- og høsthvete, bygg, havre, rug og rughvete, gjenlegg av gras og rødkløver til fôr og korn med fangvekster av gras. Timotéi-, engkvein- og bladfaksfrøeng samt i varig beite.


pdf Express 50 SX etikett


 Safety Data Sheet


pdf Produktark Express 50 SX


Produktegenskaper:

  • Skånsom overfor gjenlegg av gras

  • Basismiddel til bekjempelse av mange tofrøbladete ugras

  • Bekjemper bl.a. kamille, vassarve, raps, hønsegras, dåarter, svinmelde, gjetertaske

  • Perfekt blandingspartner

  • Velg blandingspartner ut fra ønsket resistensstrategi

  • Fleksibel i anvendelse

  • Formulert med SX®-teknologi som sikrer hurtig opptagelse i ugraset.

PRODUKTFAKTA  
Midlets bruk Ugrasmiddel
Registreringsnummer 2010.30.18
Analyse

Tribenuron-metyl: 500 g/kg

Fyllstoffer: 500 g/kg

Formulering Oppløselig granulat med FMC SX-teknologi
Virkemåtegruppe HRAC B

Bruk

Mot tofrøbladet ugras i vår- og høsthvete, bygg, havre, rug og rughvete, gjenlegg av gras og rødkløver til fôr (med og uten korn som dekkvekst) og korn med fangvekster av gras. Timotei-, engkvein- og bladfaksfrøeng samt i varig beite.

Virkemåte

Express® 50 SX® er et systemisk herbicid som bekjemper de fleste frøugras i korn effektivt. Express® 50 SX® er hovedsakelig et bladherbicid. Den raske nedbrytningen av Express® 50 SX® i jorda fører til at jordvirkningen er begrenset. Det virksomme stoffet, tribenuron-metyl, blir hurtig tatt opp gjennom ugrasets blad. Best virkning oppnås når ugraset er ungt og i god vekst. Ugrasplantenes vekst stanser raskt etter sprøyting. Ytterligere synlig virkning viser seg i løpet av 1-2 uker. Virkningen sees først i ugrasets vekstpunkt, deretter visner ugraset ned.

Express® 50 SX® virker ved lave temperaturer (fra 5°C), hvis ugraset er i aktiv vekst. Når sprøytevæsken har tørket inn på bladene, vil ikke regn redusere virkningen nevneverdig.

Teknologi

FMC's patenterte formuleringsteknologi SX® innebærer at produktet blandes i sprøyten til en ekte løsning (ikke suspensjon). Dette gir effektivere opptak i ugraset, mindre risiko for rester, samt raskere tilberedning av sprøytevæska.

Bruk plantevernmidler sikkert. Les alltid etiketten før bruk!

FMC Privacy-Statement

How fmcagro.no uses cookies

FMC make use of photos, graphic design and illustrations according to copyright law of the EU.
Photo sources: FMC private photos, Agrofoto.dk, Plantevaernonline.dlbr.dk and Shutterstock.com

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.