LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Harmony® 50 SX®

Ugrasbekjempelse i eng til slått og beite og i fôrmais

Mot høymole og enkelte andre bredblada ugras i eng og beite med og uten kløver, og ugras i fôrmais.

Produktegenskaper:

  • Meget god virkning mot:
    Vanlig høymole - Byhøymole - Hundekjeks - Rome - Balderbrå-arter

  • Tilfredsstillende virkning mot:
    Engsoleie - Krypsoleie - Gjetertaske - Marikåpe - Rødtvetann
    Ryllik - Skvallerkål - Stornesle/(brennesle) - Tistel

  • FMC patentert SX® formulering

  • SX® formulering oppløses 100 % i sprøjten

Harmony® 50 SX® er et spesialmiddel mot høymole men virker også mot noen andre bredblada ugras i eng og beite. I fôrmais bekjemper Harmony® 50 SX® blant annet: Balderbrå, då, gjetertaske, hønsegras, korsblomstrede arter, meldestokk, tungras, vassarve og vindeslirekne. I eng till slått og beite bekjemper Harmony® 50 SX®: Høymole, hundekjeks, rome og balderbråarter med god virkning mot engsoleie, gjetertaske, ryllik, skvallerkål, stornesle og vassarve.

PRODUKTFAKTA  
Midlets bruk Ugrasmiddel
Registreringsnummer 2008.42.18
Analyse

Tifensulfuron-metyl: 500 g/kg

Fyllstoffer: 500 g/kg

Formulering Vannløselig minigranulat
Virkemåtegruppe HRAC B

Bruk

Harmony® 50 SX® er tillatt brukt i eng og beite med og uten kløver samt i fôrmais.

Virkemåte

Harmony® 50 SX® er et systemisk ugrasmiddel, og tilhører den kjemiske gruppen sulfonylurea. Det er et spesialmiddel mot høymole, men virker også mot noen andre bredblada ugras i eng og beite (se nedenfor). Det er formulert som et minigranulat, som lett kan oppløses i vann.

Harmony® 50 SX® tas hovedsakelig opp gjennom bladene. Den raske nedbrytingen av Harmony® 50 SX® i jorda fører til at jordvirkningen er begrenset. Det virksomme stoffet, tifensulfuron-metyl, blir hurtig tatt opp gjennom ugrasets blad. Best virkning oppnås når ugraset er i god vekst ved høy luftfuktighet og temperaturen er over 12° C. Ved lavere temperaturer kan ugraseffekten bli noe redusert og det tar lengre tid før ugraset visner. Ved forsommertørke, eller i perioder med langvarig tørke, frarådes bruk av Harmony® 50 SX® på grunn av fare for avlingsnedgang. Det bør ikke sprøytes når det er utsikter til nattefrost. Ugrasplantenes vekst stanser raskt etter sprøyting. Ytterligere synlig virkning viser seg i løpet av 1-3 uker. Virkningen sees først i ugrasets vekstpunkt, som blir gulfarget og bladene får etter hvert gule og rødlige farger før de visner. Når sprøytevæsken har tørket inn på bladene, vil ikke regn redusere virkningen nevneverdig. Inntørkingen kan ta lang tid ved sprøyting om kvelden.

Teknologi

FMC's patenterte formuleringsteknologi SX® innebærer at produktet blandes i sprøyten til en ekte løsning (ikke suspensjon). Dette gir effektivere opptak i ugraset, mindre risiko for rester, samt raskere tilberedning av sprøytevæska.

Bruk plantevernmidler sikkert. Les alltid etiketten før bruk!

FMC Privacy-Statement

How fmcagro.no uses cookies

FMC make use of photos, graphic design and illustrations according to copyright law of the EU.
Photo sources: FMC private photos, Agrofoto.dk, Plantevaernonline.dlbr.dk and Shutterstock.com

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.