LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Harmony® 50 SX®

Ugrasbekjempelse i eng til slått og beite og i fôrmais

Mot høymole og enkelte andre bredblada ugras i eng og beite med og uten kløver, og ugras i fôrmais.


pdf Label (294.4 KB)


 Safety Data Sheet


Harmony® 50 SX® er et spesialmiddel mot høymole men virker også mot noen andre bredblada ugras i eng og beite.

  • I fôrmais bekjemper Harmony® 50 SX® blant annet: Balderbrå, då, gjetertaske, hønsegras, korsblomstrede arter, meldestokk, tungras, vassarve og vindeslirekne.
  • I eng till slått og beite bekjemper Harmony® 50 SX®: Høymole, hundekjeks, rome og balderbråarter med god virkning mot engsoleie, gjetertaske, ryllik, skvallerkål, stornesle og vassarve.

  • SX® formulering

FMC's patenterte formuleringsteknologi SX® innebærer at produktet blandes i sprøyten til en ekte løsning (ikke suspensjon).
Dette gir effektivere opptak i ugraset, mindre risiko for rester, samt raskere tilberedning av sprøytevæska.

 

PRODUKTFAKTA  
Midlets bruk Ugrasmiddel
Registreringsnummer 2008.42.18
Analyse

Tifensulfuron-metyl: 500 g/kg

Fyllstoffer: 500 g/kg

Formulering Vannløselig minigranulat
Virkemåtegruppe HRAC B

 

 

This Website uses first and third party cookies to better understand your preferences, to offer you an optimal user experience, to keep track of statistics and to be able to collect your feedback. By clicking "Accept" or clicking on a link on this Website, you consent to the use of cookies. Read more about these cookies.

Bruk plantevernmidler sikkert. Les alltid etiketten før bruk!

FMC Privacy-Statement 

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.