LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Harmony® Plus 50 SX®

Spesialist mot vindeslirekne. Unik i vårkorn – god til høstkorn

Mot frøugras i vårhvete, bygg og havre med eller uten fangvekster av gras, i gjenlegg av gras og rødkløver til fôr (med og uten korn som dekkvekst), i høsthvete, rug og rughvete om våren og i varig beite.


pdf Label (350.1 KB)


 Safety Data Sheet


  • Meget effektiv mot  vindeslirekne, tungras og hønsegras men virker også bredt og bekjemper de fleste frøugras i korn effektivt.
  • Harmony® Plus 50 SX® er hovedsakelig et bladherbicid, men har en viss jordvirkning. Den raske nedbrytningen av Harmony® Plus 50 SX® i jorda fører til at jordvirkningen er begrenset.
  • SX® formulering

FMC's patenterte formuleringsteknologi SX® innebærer at produktet blandes i sprøyten til en ekte løsning (ikke suspensjon).
Dette gir effektivere opptak i ugraset, mindre risiko for rester samt raskere tilberedning av sprøytevæska.

Best virkning oppnås når ugraset er ungt og i god vekst. Ugrasplantenes vekst stanser raskt etter sprøyting. Ytterligere synlig virkning viser seg i løpet av 1-3 uker.

 

PRODUKTFAKTA  
Midlets bruk Ugrasmiddel
Registreringsnummer 2014.11.18
Analyse

Tribenuron-metyl: 167 g/kg

Tifensulfuron-metyl: 333 g/kg

Fyllstoffer: 500 g/ka

Formulering Vannløselig granulat med FMC SX-teknologi
Virkemåtegruppe HRAC B

 

 

This Website uses first and third party cookies to better understand your preferences, to offer you an optimal user experience, to keep track of statistics and to be able to collect your feedback. By clicking "Accept" or clicking on a link on this Website, you consent to the use of cookies. Read more about these cookies.

Bruk plantevernmidler sikkert. Les alltid etiketten før bruk!

FMC Privacy-Statement 

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.