LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Harmony® Plus 50 SX®

Spesialist mot vindeslirekne. Unik i vårkorn – god til høstkorn

Mot frøugras i vårhvete, bygg og havre med eller uten fangvekster av gras, i gjenlegg av gras og rødkløver til fôr (med og uten korn som dekkvekst), i høsthvete, rug og rughvete om våren og i varig beite.

Produktegenskaper:

  • Effektoptimert blanding av to SU-produkter

  • Formulert med SX®-teknologi

  • Forsterket effekt på hønsegrasarter

  • Perfekt blandingspartner til bekjempelse i vårkorn

  • Ingen restriksjoner på halmanvendelse.

Best virkning oppnås når ugraset er ungt og i god vekst. Ugrasplantenes vekst stanser raskt etter sprøyting. Ytterligere synlig virkning viser seg i løpet av 1-3 uker.

PRODUKTFAKTA  
Midlets bruk Ugrasmiddel
Registreringsnummer 2014.11.18
Analyse

Tribenuron-metyl: 167 g/kg

Tifensulfuron-metyl: 333 g/kg

Fyllstoffer: 500 g/ka

Formulering Vannløselig granulat med FMC SX-teknologi
Virkemåtegruppe HRAC B

Bruk

Mot frøugras i vårhvete, bygg og havre med eller uten fangvekster av gras, i gjenlegg av gras og rødkløver til fôr (med og uten korn som dekkvekst), i høsthvete, rug og rughvete om våren og i varig beite.

Virkemåte

Harmony® Plus 50 SX® er et systemisk herbicid som bekjemper de fleste frøugras i korn effektivt (se ovenfor). Harmony® Plus 50 SX® er hovedsakelig et bladherbicid. Derfor bør ugraset være oppe ved sprøyting. De virksomme stoffene, tribenuron-metyl og tifensulfuron-metyl, blir hurtig tatt opp gjennom ugrasets blad. Best virkning oppnås når ugraset er ungt og i god vekst. Ugrasplantenes vekst stanser raskt etter sprøyting. Klorose, plantedød og andre synlige virkninger viser seg i løpet av 1-3 uker. De fleste motstandskraftige ugrasarter som ikke bekjempes undertrykkes kraftig av Harmony® Plus 50 SX®. Virkningen sees først i ugrasets vekstpunkt, deretter visner ugraset ned. Ugrasvirkningen avtar når ugraset er i blomsterknoppstadiet. Temperaturen ved sprøyting bør være ca.10 °C for å oppnå best ugrasvirkning. Sprøyting ved meget tørre forhold kan redusere resultatet. Derfor anbefales sprøyting om morgenen, når det fortsatt er litt dogg, for å sikre en god effekt bl.a. på meldestokk. Når sprøytevæsken har tørket inn på bladene, vil ikke regn redusere virkningen nevneverdig.

Teknologi

FMC's patenterte formuleringsteknologi SX® innebærer at produktet blandes i sprøyten til en ekte løsning (ikke suspensjon). Dette gir effektivere opptak i ugraset, mindre risiko for rester, samt raskere tilberedning av sprøytevæska.

Bruk plantevernmidler sikkert. Les alltid etiketten før bruk!

FMC Privacy-Statement

How fmcagro.no uses cookies

FMC make use of photos, graphic design and illustrations according to copyright law of the EU.
Photo sources: FMC private photos, Agrofoto.dk, Plantevaernonline.dlbr.dk and Shutterstock.com

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.