LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Harmony® Plus 50 SX®

Spesialist mot vindeslirekne. Unik i vårkorn – god til høstkorn

Mot frøugras i vårhvete, bygg og havre med eller uten fangvekster av gras, i gjenlegg av gras og rødkløver til fôr (med og uten korn som dekkvekst), i høsthvete, rug og rughvete om våren og i varig beite.


pdf Label (350.1 KB)


 Safety Data Sheet


  • Meget effektiv mot  vindeslirekne, tungras og hønsegras men virker også bredt og bekjemper de fleste frøugras i korn effektivt.
  • Harmony® Plus 50 SX® er hovedsakelig et bladherbicid, men har en viss jordvirkning. Den raske nedbrytningen av Harmony® Plus 50 SX® i jorda fører til at jordvirkningen er begrenset.
  • SX® formulering

FMC's patenterte formuleringsteknologi SX® innebærer at produktet blandes i sprøyten til en ekte løsning (ikke suspensjon).
Dette gir effektivere opptak i ugraset, mindre risiko for rester samt raskere tilberedning av sprøytevæska.

Best virkning oppnås når ugraset er ungt og i god vekst. Ugrasplantenes vekst stanser raskt etter sprøyting. Ytterligere synlig virkning viser seg i løpet av 1-3 uker.

 

PRODUKTFAKTA  
Midlets bruk Ugrasmiddel
Registreringsnummer 2014.11.18
Analyse

Tribenuron-metyl: 167 g/kg

Tifensulfuron-metyl: 333 g/kg

Fyllstoffer: 500 g/ka

Formulering Vannløselig granulat med FMC SX-teknologi
Virkemåtegruppe HRAC B

 

 

Bruk plantevernmidler sikkert. Les alltid etiketten før bruk!

FMC Privacy-Statement

How fmcagro.no uses cookies

FMC make use of photos, graphic design and illustrations according to copyright law of the EU.
Photo sources: FMC private photos, Agrofoto.dk, Plantevaernonline.dlbr.dk and Shutterstock.com

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.