LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Ratio® Super SX®

Bred og effektiv ugrasbekjempelse - nyere løsning i korn

Mot tofrøbladet ugras i korn med eller uten gjenlegg av gras

Produktegenskaper:

  • Effektoptimert blanding av to SU-produkter

  • Formulert med SX®-teknologi

  • Forsterket effekt på hønsegrasarter

  • Perfekt blandingspartner til ugrasbekjempelse i vårkorn

  • Ingen restriksjoner på bruk av halm.
PRODUKTFAKTA  
Midlets bruk Ugrasmiddel
Registreringsnummer 2015.4
Analyse

Tribenuron-metyl: 250 g/kg

Tifensulfuron-metyl: 250 g/kg

Fyllstoffer: 500 g/kg

Formulering Vannløselig granulat med FMC SX-teknologi
Virkemåtegruppe HRAC B

Bruk

Ratio® Super SX® er tillatt brukt i bygg, havre, høst- og vårhvete, rug og rughvete og gjenlegg av gras med korn som dekkvekst.

Virkemåte

Ratio® Super SX® opptas raskt gjennem bladene. Selv om det går 1-3 uker, før det er synlig virkning på ugraset i form av gule/svarte, senere døde vekstpunkt, er veksten stanset på få timer. Ratio® Super SX® har god virkning selv ved lave temperaturer, hvis ugrasplantene er i aktiv vekst. Enkelte netter med nattefrost eller regn få timer etter sprøytingen påvirker ikke ugrasvirkningen. Optimal virkning oppnås dog ved temperaturer over 10°C, siden ugraset da vokser konstant. Regn vil ikke påvirke effekten, hvis det har vært oppholdsvær 4 timer etter sprøytingen og sprøytevæsken har tørket inn på plantene.Unngå alltid vindavdrift til åpent vann, lebelter, naboåkre eller arealer hvor det skal dyrkes annet enn korn.

SX® Teknologi

FMC's patenterte formuleringsteknologi SX® innebærer at produktet blandes i sprøyten til en ekte løsning (ikke suspensjon). Dette gir effektivere opptak i ugraset, mindre risiko for rester, samt raskere tilberedning av sprøytevæska.

Bruk plantevernmidler sikkert. Les alltid etiketten før bruk!

FMC Privacy-Statement

How fmcagro.no uses cookies

FMC make use of photos, graphic design and illustrations according to copyright law of the EU.
Photo sources: FMC private photos, Agrofoto.dk, Plantevaernonline.dlbr.dk and Shutterstock.com

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.