LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Ratio® Super SX®

Bred og effektiv ugrasbekjempelse - nyere løsning i korn

Mot tofrøbladet ugras i korn med eller uten gjenlegg av gras


pdf Label (264.7 KB)


 Safety Data Sheet


Ratio® Super SX® forener flere viktige egenskaper som tilsammen gjør produktet til et etterspurt og lønnsomt verktøy for norske korndyrkere.

  • Bred og sikker effekt, inkludert bekjempelse av vanskelig bekjempbart ugras som vindeslirekne.
  • Behandling allerede fra 5 grader.
  • Bredt behandlingsintervall i ulike vekststadier BBCH 12-39.
  • SX® formulering

 

FMC's patenterte formuleringsteknologi SX® innebærer at produktet blandes i sprøyten til en ekte løsning (ikke suspensjon).
Dette gir effektivere opptak i ugraset, mindre risiko for rester samt raskere tilberedning av sprøytevæska.

 

PRODUKTFAKTA  
Midlets bruk Ugrasmiddel
Registreringsnummer 2015.4
Analyse

Tribenuron-metyl: 250 g/kg

Tifensulfuron-metyl: 250 g/kg

Fyllstoffer: 500 g/kg

Formulering Vannløselig granulat med FMC SX-teknologi
Virkemåtegruppe HRAC B

 

 

Bruk plantevernmidler sikkert. Les alltid etiketten før bruk!

FMC Privacy-Statement

How fmcagro.no uses cookies

FMC make use of photos, graphic design and illustrations according to copyright law of the EU.
Photo sources: FMC private photos, Agrofoto.dk, Plantevaernonline.dlbr.dk and Shutterstock.com

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.