LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Ratio® Super SX®

Bred og effektiv ugrasbekjempelse - nyere løsning i korn

Mot tofrøbladet ugras i korn med eller uten gjenlegg av gras


pdf Label (264.7 KB)


 Safety Data Sheet


Ratio® Super SX® forener flere viktige egenskaper som tilsammen gjør produktet til et etterspurt og lønnsomt verktøy for norske korndyrkere.

  • Bred og sikker effekt, inkludert bekjempelse av vanskelig bekjempbart ugras som vindeslirekne.
  • Behandling allerede fra 5 grader.
  • Bredt behandlingsintervall i ulike vekststadier BBCH 12-39.
  • SX® formulering

 

FMC's patenterte formuleringsteknologi SX® innebærer at produktet blandes i sprøyten til en ekte løsning (ikke suspensjon).
Dette gir effektivere opptak i ugraset, mindre risiko for rester samt raskere tilberedning av sprøytevæska.

 

PRODUKTFAKTA  
Midlets bruk Ugrasmiddel
Registreringsnummer 2015.4
Analyse

Tribenuron-metyl: 250 g/kg

Tifensulfuron-metyl: 250 g/kg

Fyllstoffer: 500 g/kg

Formulering Vannløselig granulat med FMC SX-teknologi
Virkemåtegruppe HRAC B

 

 

This Website uses first and third party cookies to better understand your preferences, to offer you an optimal user experience, to keep track of statistics and to be able to collect your feedback. By clicking "Accept" or clicking on a link on this Website, you consent to the use of cookies. Read more about these cookies.

Bruk plantevernmidler sikkert. Les alltid etiketten før bruk!

FMC Privacy-Statement 

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.