LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Tripali®

Et nytt bredtvirkende ugrasmiddel

Mot tofrøbladet ugras i høst- og vårhvete, rug, rughvete, bygg, høstbygg og havre.

Produktegenskaper:

  • God og bred løsning

  • Synergieffekt mellom tre aktivstoffer

  • Skånsom overfor gjenlegg av gras

  • Forsterket effekt på hønsegrasarter

  • Perfekt blandingspartner til ugrasbekjempelse i vårkorn

  • Ingen restriksjoner på bruk av halm.

Tripali® kombinerer tre aktive substanser som absorberes av plantene gjennom bladene og røttene, noe som muliggjør en optimert opptak uansett miljøforholdene. Tripali® er en homogen granulatblanding, formulert som vanndispergerbart granulat (WG). Den består av tre aktive ingredienser: metsulfuronmetyl, tribenuronmetyl og florasulam.

Denne nye og meget effektive bredtvirkende herbicid har blitt utviklet for å ge en helhetsløsning til bekjempelse av frøugras i korn.

PRODUKTFAKTA  
Midlets bruk Ugrasmiddel
Registreringsnummer 2019.5
Analyse

Florasulam: 105 g/kg

Metsulfuron-metyl: 83 g/ka

Tribenuron-metyl: 83 g/kg

Fyllstoffer: 729 g/kg

Formulering Vanndispergertbart granulat WG
Virkemåtegruppe HRAC B

Bruk

Tripali® er tillatt brukt i høst- og vårhvete, rug, rughvete, bygg, høstbygg og havre.

Virkeområde
Tripali® er et bredtvirkende herbicid til bekjempelse av de fleste 2-frøblada ugrasarter i vårkorn og høstkorn.

Virkemåte

Tripali® er et bredtvirkende herbicid som opptas hovedsakelig gjennom bladene. Den optimale effekt oppnås på saftspente ugrasplanter med 2-4 varige blad i god vekst. Opptaket gjennom røttene øker, når jorden er fuktig. Tripali® opptas hurtig og transporteres til plantenes celler. På følsomt ugras stopper dannelsen av livsviktige aminosyrer, så veksten stanser etter få timer og plantene slutter med å oppta vann og næring. Synlige symptomer kommer først senere, etter 1-3 uker. Først ses gulfarging av hjerteskuddet/vekstpunktet, deretter blir ugrasplantene slappe og visner bort. Nedvisningen går raskest under tørre, varme forhold.

Tripali® har god virkning ved lave temperaturer, hvis ugrasplantene er i aktiv vekst. Enkelte netter med nattefrost eller regn få timer etter sprøytingen påvirker ikke ugrasvirkningen.

Teknologi

Tripali® er en homogen granulatblanding, formulert som vanndispergerbart granulat (WG).

Bruk plantevernmidler sikkert. Les alltid etiketten før bruk!

FMC Privacy-Statement

How fmcagro.no uses cookies

FMC make use of photos, graphic design and illustrations according to copyright law of the EU.
Photo sources: FMC private photos, Agrofoto.dk, Plantevaernonline.dlbr.dk and Shutterstock.com

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.