LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Tripali™

Et nytt bredtvirkende ugrasmiddel

Mot tofrøbladet ugras i høst- og vårhvete, rug, rughvete, bygg, høstbygg og havre.


pdf Label


 Safety Data Sheet


pdf Produkt informasjon


Tripali™ kombinerer tre aktive substanser som absorberes av plantene gjennom bladene og røttene, noe som muliggjør en optimert opptak uansett miljøforholdene.

Effektiv bekjempelse av klengemaure og andre frøugras.

  • Alle vår- og høstkornarter kan behandles.

  • Fleksibel blandingspartner muliggjør behandlingsfleksibilitet.

 

Tripali™ er en homogen granulatblanding, formulert som vanndispergerbart granulat (WG).

Den består av tre aktive ingredienser: metsulfuronmetyl, tribenuronmetyl og florasulam.

Denne nye og meget effektive bredtvirkende herbicid har blitt utviklet for å ge en helhetsløsning til bekjempelse av frøugras i korn.

PRODUKTFAKTA  
Midlets bruk Ugrasmiddel
Registreringsnummer 2019.5
Analyse

Florasulam: 105 g/kg

Metsulfuron-metyl: 83 g/ka

Tribenuron-metyl: 83 g/kg

Fyllstoffer: 729 g/kg

Formulering Vanndispergertbart granulat WG
Virkemåtegruppe HRAC B

 

 

This Website uses first and third party cookies to better understand your preferences, to offer you an optimal user experience, to keep track of statistics and to be able to collect your feedback. By clicking "Accept" or clicking on a link on this Website, you consent to the use of cookies. Read more about these cookies.

Bruk plantevernmidler sikkert. Les alltid etiketten før bruk!

FMC Privacy-Statement 

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.